All Products > VRF

X-Power VRF

VRF (combo)

Carrier представя VRF системата X-Power, която се отличава с адаптивен дизайн, подходящ за разнообразни приложения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Високоефективен в отоплителен и охладителен режим.
  • Широка гама от функции.
  • В случай на неизправност на главното тяло, всяко от телата може да изпълнява функцията на основното тяло.
  • Интелигентна технология за плавен пуск.
  • Технология, позволяваща бързо затопляне и охлаждане.
  • Безшумен работен режим през нощта.
  • Дълъг тръбен път.