Изтегляне на софтуер

  • Новият софтуер за изчисляване на отоплителен и охладителен товар и енергийни симулации на CARRIER, (H.A.P.) версия 5.10 вече се предлага за проектиране на ОВиК системи и оразмеряване на ОВиК системни елементи.
  • Софтуерът Eco-Sim на Carrier е нов уеб-базиран инструмент за избор, предназначен за всеки специалист в областта на отоплителните системи в жилищни, индивидуални, колективни и административни сгради.
  • В тази папка ще намерите подробни технически спецификации за търговски продукти, стандарти за качество, както и всички технически подробности, описващи отделните части на всяка машина и потенциалното им функциониране