АХИ Кериър ЕЙЧВАК България ЕООД

АХИ Кериър ЕЙЧВАК България ЕООД

Търговски Център Европа Сграда 6, ет. 3. Офис 6

Бул. Искърско шосе №7 1528 София

БЪЛГАРИЯ

Телефон: +359 2 9483960

Факс: +359 2 9483990

Интернет страница: www.ahi-carrier.bg