61AF Термопомпени агрегати въздух-вода с висока температура на водата

Номинални отоплителни мощности от 14 до 20 kW