50EN/EH Пакетирано покривно устройство с опция за газов модул

Номинални капацитети при охлаждане – от 20 до 85 kW, а при затопляне – от 30 до 90 kW