50EN/EH Пакетирано покривно устройство с опция за газов модул

Номинални капацитети при охлаждане – от 92 до 281 kW, а при затопляне – от 99 до 293 kW