38-40HB/HF разделени системи

Топологията, подходяща за инсталации, са уважавани от естетиката на сградата