Термопомпи вода-вода

30HXC Термопомпени системи вода-вода

Номинални капацитети на отопление 338-1557 kW

Разглеждане на продукт

30XWH Термопомпени агрегати

Номинални капацитети при охлаждане – от 273 до 1756 kW, а при затопляне – от 317 до 1989 kW

Разглеждане на продукт

30XWHP/V-ZE Термопомпени системи вода-вода

Номинални капацитети на отопление от 320 до 1285 kW (30XWHP-ZE) и от 520 до 1570 kW (30XWHV-ZE)

Разглеждане на продукт

30XWHV Термопомпени системи вода-вода

Номинални капацитети при охлаждане – от 587 до 1741 kW, отопление – от 648 до 1932 kW

Разглеждане на продукт

61WG Термопомпени агрегати вода-вода

Номинален капацитет на отопление от 29 до 117 kW

Разглеждане на продукт