водоохлаждащи агрегати

30XW Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане

Номинални охладителни мощности от 273 до 1756 kW

Разглеждане на продукт

30XWV-V Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане

Номинални охладителни мощности от 587 до 1741 kW

Разглеждане на продукт