ОБРАБОТКА НА ВЪЗДУХА

39HQ Климатична камера

Модулна конструкция, която може да бъде напълно персонализирана, за да осигури необходимата производителност за всяко приложение

Разглеждане на продукт

39SQ Климатична камера

Ново поколение стандартизирани тела за контрол на въздуха за приложения в третичния и търговския сектор.

Разглеждане на продукт

39SQC/R/P Камери за пресен въздух с рекуперация на топлина

Три варианта в девет размера с воден поток от 0,2 до 8,4 m3/s (700 до 30 000 m3/h)

Разглеждане на продукт

42AM Въздухонагревател

Най-доброто решение за отопление на големи пространства

Разглеждане на продукт

42BJ Модули за индивидуален комфорт

Номинални капацитети при охлаждане – от 0,5 до 6,0 kW, а при затопляне – от 0,5 до 12,2 kW

Разглеждане на продукт

42GM Модули за обработка на въздуха

Охлаждане, отопление и свеж въздух от едно устройство

Разглеждане на продукт

42GR Модули за обработка на въздуха

Номинални капацитети при охлаждане – 3,1 kW, а при затопляне – от 2,9 до 3,5 kW

Разглеждане на продукт

42GW Вентилаторни конвектори тип касета

Номинални капацитети при работа за охлаждане – от 1,5 до 8,7 kW, а за затопляне – от 1,3 до 11,6 kW

Разглеждане на продукт