Вентилаторни конвектори

42BJ Модули за индивидуален комфорт

Номинални капацитети при охлаждане – от 0,5 до 6,0 kW, а при затопляне – от 0,5 до 12,2 kW

Разглеждане на продукт

42GM Модули за обработка на въздуха

Охлаждане, отопление и свеж въздух от едно устройство

Разглеждане на продукт

42GR Модули за обработка на въздуха

Номинални капацитети при охлаждане – 3,1 kW, а при затопляне – от 2,9 до 3,5 kW

Разглеждане на продукт

42GW Вентилаторни конвектори тип касета

Номинални капацитети при работа за охлаждане – от 1,5 до 8,7 kW, а за затопляне – от 1,3 до 11,6 kW

Разглеждане на продукт

42KY Kасета

Ниска консумация на енергия и оптимизирана дифузия на Coanda ефект

Разглеждане на продукт

42N Стайни вентилаторни конвектори

Номинални капацитети при охлаждане – от 1,5 до 8,7 kW, а при затопляне – от 1,3 до 11,6 kW

Разглеждане на продукт

42NL & 42NH IdroFan

Номинални капацитети при охлаждане – от 0,6 до 12 kW, а при затопляне – от 0,8 до 17 kW

Разглеждане на продукт