Климатични камери

39CP Климатична камера

Въздушен поток от 1000 до 30 000 m3/h

Разглеждане на продукт

39CQ Климатична камера

Идеален за компактни инсталации

Разглеждане на продукт

39HQ Климатична камера

Модулна конструкция, която може да бъде напълно персонализирана, за да осигури необходимата производителност за всяко приложение

Разглеждане на продукт

39SQ Климатична камера

Ново поколение стандартизирани тела за контрол на въздуха за приложения в третичния и търговския сектор.

Разглеждане на продукт

39SQC/R/P Камери за пресен въздух с рекуперация на топлина

Три варианта в девет размера с воден поток от 0,2 до 8,4 m3/s (700 до 30 000 m3/h)

Разглеждане на продукт