Imprint

АХИ Кериър ЕЙЧВАК България ЕООД

Търговски Център Европа Сграда 6, ет. 3. Офис 6
Бул. Искърско шосе №7 1528 София

Телефон: +359 2 9483960, Факс: +359 2 9483990
Email: bginfo@ahi-carrier.com