Програма за почасов анализ и топлинни изчисления (HAP)

Какво е програмата HAP?

Програмата за почасов анализ на Carrier представлява два мощни инструмента в един софтуерен пакет. HAP осигурява богат набор от възможности за проектиране на ОВиК системи за административни сгради. Програмата, също така, предлага мощни възможности за енергиен анализ за сравняване на енергийното потребление и оперативните разходи при различни проектни решения. Чрез комбиниране на двата инструмента в един пакет са постигнати значителни икономии на време. Входните данни и резултатите от изчисленията за проектиране на системите могат да се използват директно в енергийните изследвания.

За кого може да бъде полезна програмата HAP?

HAP е предназначена за инженери-консултанти, изпълнители по част проектиране / изграждане, изпълнители на ОВИК системи, инженери по техническата експлоатация и други специалисти, участващи в проектирането и анализа на ОВиК системи в сградите.

Oсвен това, HAP възможностите за 8760 часов енергиен анализ са изключително полезни при проектиране на екологично строителство. Така например, резултатите от енергийния анализ на HAP се признават от Американският съвет за зелено строителство (U.S. Green Building Council) при оценка за Лидерство в енергийния и екологичен дизайн LEED™ (Leadership in Energy and Environmental Design). (За повече информация за LEED™, посетете интернет страницата на USGBC на www.usgbc.org)

Полезни приложения

Програмата е мощен инструмент за проектиране на системи и оразмеряване на компонентите на системата.
Програмата за почасов анализ (HAP) може лесно да се използва за проекти, включващи:
Малки до големи административни сгради. Системи, включително покривни централи, компактни или комбинирани въздухообработващи камери, вентилаторни конвектори и автономни климатични системи (PTAC) и др. Много видове системи за контрол с постоянен или променлив дебит (VAV). Малки офис сгради, магазини, търговски галерии, училища, църкви, ресторанти, големи офис сгради, хотели, търговски центрове, болници, заводи и сгради с универсално приложение. Нови проекти, реконструкции или ремонти с цел икономии на енергия.

За да инсталирате новата версия HAP

Следвайте връзките по-долу, изтеглeте файловете и инсталирайте на вашия компютър:
Първо инсталирайте “HAP Configuration Services” като поддържаща среда за HAP.
След това инсталирайте новата версия ‘HAP 5.11’.

To obtain the Authcode, download & fill in the ‘HAP Authcode Form’ and send it by e-mail to: pantelis.ioannou@ahi-carrier.com

Вместо Security Sentinel, за работата си новата версия изиксва оторизационен код Authcode.
За да получите Authcode, изтеглете и попълнете файла ‘HAP Authcode Form’ и го изпратете по e-mail на адрес: pantelis.ioannou@ahi-carrier.com, като за територията на България слагайте винаги в копие и e-mail адрес: Stoyan.Zdravkov@ahi-carrier.com
Заявката си изпращайте на горепосочения имейл, само ако сте жител на Гърция, Кипър, Албания, България, Черна гора, Румъния, Сърбия, БЮРМ, или се свържете с местния представител на Carrier за повече информация.