КАРИЕРА

AHI CSEE предлага възможности за кариера в множество области:

Продажби

В сътрудничество с дилърската мрежа, отдел „Продажби“ отговаря за нуждите на пазара в Югоизточна Европа (т.е., Гърция, Балканите и Кипър) и в него работят високо квалифицирани и опитни инженери по продажбите и екипи на оперативния офис.

Следпродажбено обслужване

Отделът “Следпродажбено обслужване” отговаря за удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти и предлага:

Обслужване / поддръжка, с помощта на квалифицирани техници за ОВиК системи (хладилни техници, електротехници и инженери), специализирани търговски екипи и екипи на оперативните офиси, които имат пряка видимост за постигане на бизнес целите.
Totaline Superstore, където специализирани техници на отдел „Продажби”, административен персонал и служители в склада винаги са в постоянна готовност за обслужване на нашите клиенти, предоставяйки цялото необходимо оборудване за търговски приложения, климатизатори, отоплителни и вентилационни системи, и предлагат резервни части за всички климатични системи с марките Carrier и Toshiba.

Административен и поддържащ персонал

Административният и поддържащ персонал включват огромно разнообразие от функции, т.е. финансиране, верига на доставките, маркетинг, човешки ресурси, информационни технологии и опазване на околната среда и безопасност, като целта на всички е спазването на поетите ангажименти към нашите клиенти.

Възможности за стаж

Ние предлагаме предизвикателни възможности за стаж в различни области на дейността на нашата компания.

Често казваме, че нашите служители са най-важният ни актив, и това не е без основание. Единствено благодарение на решителността и всеотдайността на нашите служители, ние можем да осигурим на нашите клиенти добро обслужване, да генерираме дългосрочни активи за нашите акционери и да допринесем за по-широката общественост.

Нашата цел е максимално да увеличим индивидуалния потенциал и да разширим възможностите за професионално израстване на нашите служители, като същевременно продължим да увеличаваме нашата търговска ефективност.

Ние в AHI Carrier SE Europe Single Member S.A стимулираме прогресиращата работна среда, която предлага равни възможности за професионално развитие. Ние прилагаме програми за обучение за всички работни места, които дават възможност за професионално израстване на служителите. Като развиваща се компания, ние сме в постоянно търсене на нови кадри, които да се присъединят към нашата динамична среда.

Изборът на външни кандидати преминава през следните стъпки:

1Изпращане на вашето CV

Потенциалните кандидати, които искат да се присъединят към нас, трябва да изпратят автобиографията си на имейл адрес: cseehr@ahi-carrier.com. Всички автобиографии трябва да бъдат представени на английски език.

2Оценка на автобиографиите

При наличие на свободно работно място, всички налични автобиографии се оцененяват спрямо необходимите изисквания за конкретната позиция. Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

3Интервюта, базирани на способностите

Всички избрани кандидати биват поканени на събеседване на база техните способности. По време на всяко интервю, специално внимание се отделя на знанията, опита, уменията и поведението, които са съществени за ефективното изпълнение на работните задължения.

4Отговор

На всички етапи от процеса, кандидатите се информират за състоянието на тяхната кандидатура, по телефон или по имейл.

5Предложение за работа

Кандидатите, достигнали успешно до крайния етап, получават писмо с предложение за работа, с подробности за позицията, с предвиденото възнаграждение и придобивки.

Прочетете нашето Уведомление за поверителност при набиране на персонал