Ние използваме "бисквитки", за да подобрим този уебсайт и да ви предоставим по-добра услуга

ЗА AHI CARRIER

AHI Carrier South Eastern Europe Air-Conditioning S.A.

AHI CARRIER South Eastern Europe Air-Conditioning S.A e отговорна както за дейността на AHI CARRIER FZC в Централна и Югоизточна Европа, така и за разпределението и следпродажбените услуги на продуктите за отопление, вентилация и климатизация на Carrier, Toshiba и Totaline*.

С централа в Гърция и дъщерно дружество в Солун, фирмата е отговорна за управлението на офисите в:

  • България – АХИ Кериър ЕЙЧВАК БЪЛГАРИЯ ЕООД
  • Румъния – AHI Carrier Romania SRL
  • Австрия – AHI Carrier GmbH
  • Чешка република – AHI Carrier CZ s.r.o.

Мисия

Да бъдем избор номер едно за клиентите в областта на климатизацията, отоплението, вентилацията и промишлените приложения за охлаждане в целия регион.

Цел

Да се създаде удобна и продуктивна среда независимо от климатичните условия чрез предлагане на решения, които осигуряват високо качество на въздуха в помещенията.

Ценности

Ефективност и качество

За да утвърдим лидерството си на пазара, ние се ангажираме да предоставим на клиентите висококачествени и ефективни продукти и услуги. Произвеждаме здрави и високо ефективни продукти, които надминават очакванията на нашите клиенти.

Иновативност

Постоянно сме фокусирани върху производството на иновативни и надеждни продукти и услуги, които подобряват околната среда и условията на живот.

Развитие на служителите

Служители са най-ценния актив на нашата компания, поради което окуражаваме личното и професионално им развитие, като инвестираме в обучения. Вярваме в създаването на работна среда, в която заслугите се награждават, а различията се аплодират и респектират.

Грижа за клиентите

Нуждите и желанията на нашите клиенти са основната ни цел, и ние постоянно се стремим да ги удовлетворим, като доставяме висококачествени продукти, услуги и иновативни решения.

Бизнес практики

Фирмата ни е силно ангажирана в спазването на най-високите стандарти за етично и професионално поведение. Това включва взаимоотношенията с нашите клиенти, доставчици, конкуренти, местните общности, в които работим, и разбира се, нашите служители.

Здраве и безопасност

Защитата и безопасността на нашите служители, клиенти и околната среда е основна наша задача. Вземаме всички необходими мерки, за да гарантираме безопасността на нашите служители и работна среда, както и че продуктите и услугите ни са безопасни за клиента.

За AHI Carrier FZC

AHI CARRIER FZC е джойнт венчър, създаден през декември 2008 г. между Carrier Corporation и Air-Conditioning & Heating International (AHI), и представлява най-голямото съвместно предприятие на Carrier за дистрибуция на ОВиК извън САЩ.

AHI CARRIER FZC отговаря за пазарите в Русия, Общността на независимите държави (ОНД), Централна и Югоизточна Европа (15 държави), Океания (15 държави), Африка (54 държави) и Близкия изток (14 държави).

* Toshiba: През 1999 г. Carrier Corporation създава съвместно предприятие с отдела за климатици на Toshiba, с което се основава Toshiba Carrier Corporation. Двете фирми обединяват усилията си , за да предлагат по-широка гама решения за климатизация.

Totaline: Предлага части, консумативи, оборудване и инструменти за жилищни, търговски, индустриални и морски приложения. Също така е упълномощена да предлага части и аксесоари на Carrier и Toshiba.

back to projects

Лечебните заведения се доверяват на ОВК решенията на Carrier

Лечебните и болничните заведения поставят многобройни предизвикателства от гледна точка на ОВК решенията, като покриват обхват от нужди за охлаждането и отоплението на стайни помещения до специфичните и изключително взискателни предизвикателства на изследователските и тестови лаборатории. От съществено значение е да се поддържа усещане за комфорт и хигиеничност.

Екипите, които се занимават с управление на болнични и други заведения, ще намерят спокойствие, ефективност, надеждност и комфорт в способностите на Carrier да изпълнява нуждите им.

Благодарение на експертни инженери и надеждни продукти, AHI Carrier SE Europe Air-Conditioning S.A предлага широк обхват иновативни решения за охлаждане, които са предназначени за осигуряването на ефективно и надеждно охлаждане за всички видове болнични приложения.

General Hospital in Volos

Equipment:30GX Screw Compressor Water-Cooled Liquid Chillers

Evaggelismos Hospital in Athens

Equipment:30GX Screw Compressor Water-Cooled Liquid Chillers

424 Military Hospital in Thessaloniki

Equipment:30RA Air-Cooled Chillers

General Hospital in Ioannina

Equipment:19XR Centrifugal Liquid Chillers

General Hospital in Lamia

Equipment:19XR Centrifugal Liquid Chillers

Olympio Nursing Home in Ioannina

Equipment:30XW Water-Cooled Chillers, 30RQ Air-to-Water Heat Pumps, air handling units and fan coil units

Onnasio Cardiac Surgery Center in Athens

Equipment:19DK Centrifugal Liquid Chillers

DNA Laboratory in Uzice, Serbia

Equipment:30RQS Air-to-Water Heat Pump, Cassette Fan Coils 42GW and Air Handling Units

Military Hospital in Serbia

Equipment:19XR Centrifugal Liquid Chiller

MBAL Sofia Med in Sofia, Bulgaria

Equipment:30XHC Screw Compressor Water-Cooled Liquid Chillers

Medlife in Bucuresti

Equipment:30RBS Air-Cooled Liquid Chillers and Air Handling Units

Spital Marie S. Curie in Bucuresti

Equipment:30RB Air-Cooled Liquid Chiller and Air Handling Units

Privacy Statement

General Terms of Sale

Quality Policy

ISO Certification (ISO 9001)

ISO Certification (ISO 9001/K 303)

OHSAS Certification (OHSAS 18001:2007)